Kaspars Cveiģelis
Biznesa konsultants, praktiķis, Vadītāju skolas dibinātājs, SIA Līcis-93 valdes loceklis (10 milj. apgrozijums, 1.5 milj. peļņa, 240 darbinieku)

Restartē savu biznesu, izmantojot ceļa karti, ko sastādīsi ar ekspertu 2 stundu individuālā stratēģiskā sesijā
Pārbaudīsim galvenos KPI un definēsim problēmas, kas jāpārvar.
Kopējais uzņēmuma/nozares pārskats un galvenais izaicinājums
Kā notiek
biznesa audits?
Šī ceļa karte parādīs Tavas kompānijas esošo stāvokli un precīzu virzienu, kurā nepieciešams virzīties nākotnē

Tu ieraudzīsi kompānijas bremzējošos faktorus un prioritizēsi tos pēc svarīguma, lai veltītu uzmanību tiem, kuru atrisināšana dos vislielāko ieguvumu.
Saņemsi pielikumā biznesa optimizēšanas un nākotnes attīstības plānu.
Sesijas rezultāts -
Tavas kompānijas attīstības ceļa karte
Potenciālo izaugsmes punktu noteikšana
Mēs analizēsim perspektīvākos izaugsmes punktus, kas nodrošinās lielāko peļņas pieaugumu iespējami īsākā laikā.
Iedziļināsimies 7 galvenajās uzņēmuma funkcijās,kas nodrošina uzņēmuma dzīvotspēju un identificēsim trūkstošos elementus.
Uzņēmuma 7 galveno funkciju audits
Definēsim šķēršļus, kuru likvidēšana ļaus maksimāli palielināt biznesa produktivitāti un rentabilitāti.
Biznesa stagnācijas punktu identificēšana
4
3
2
1
Mūsu uzdevums - padarīt viedākus* un efektīvākus vadītājus, kuri padarīs viedākus un efektīvākus darbiniekus, kuri padarīs viedākus un efektīvākus savus tuviniekus un kādu dienu mēs dzīvosim viedā un efektīvā sabiedrībā.

*vieds - tāds, kas liecina par attīstītu prātu, plašām zināšanām, bagātīgu pieredzi; saprātīgs.

Laipni lūdzam Vadītāju skolā!
Artūrs Bernovskis
"Ieviesām uzņēmumā skaidru hierarhiju un struktūru, izveidojām darbinieku failus ar pienākumiem, mērķiem. Ieviesām katram darbiniekam KPI un mērījumus, kā arī skaidru rezultātu grafiku, kurš parāda uznēmuma reālo stāvokli "Šodienā". Rezultātā ir ietaupīts būtisks laiks, ko varu veltīt uzņēmuma ienākumu palielināšanai, nevis pētīšanai un organizēšanai."
" Īsā laika sprīdī Kaspars spēja iedziļināties un izprast mūsu, 7 gadus strādājoša uzņēmuma struktūru, kā arī piedāvāt izcili skaidrus risinājumus, lai uzlabotu procesu plūsmu un atbildību sadalījumu. Lielisks darbs, Kaspar!"
Kaspars man palīdzēja nolikt malā manus izpilddirektora pienākumus vairākos manos uzņēmumos un koncentrēties uz augstāka līmeņa - uzņēmēja un biznesa īpašnieka domāšanu. Jūs varēsiet novērtēt viņa pieredzi, apmācot un konsultējot daudzus uzņēmumus, kā arī radot pašam savējos.
Līdzās jūsu uzņēmumam vienmēr ir jābūt tādiem cilvēkiem, lai viņi varētu paraudzīties uz jūsu situāciju no ārpuses, un novērtēt to no savas gudrības un pieredzes skatupunkta!"
Co-founder of Digital Journey
Kaspars palīdzēja nofokusēties uz primārajām lietām un ieviest sistemātisku kārtību. Saprast, kuras ir galvenās lietas uz ko jāfokusējas, lai redzētu izaugsmi. Pēc tā, ko Kaspars pastāstīja, nepagāja ne 2-3 mēneši, kad mēs sasniedzām virs 10 000.00 eur ienākumus. Pēc iegūtās informācijas pielietošanas es zinu, ka mēs tiksim līdz mūsu mērķiem, līdz augstākiem cipariem. Tas ir tas, ko Kaspars mums palīdzēja izdarīt.
Ko stāsta uzņemēji pēc sadarbības ar mums?
Mailigen founder
Egils Boitmanis
NJ Media founder
Niks Jansons
Janis Rose
Cofounder & CEO of Mailigen
Made on
Tilda